Goście


 

25 października

 

Domy

 

 

25 października 2012 r.

 

 

Domy

 

 

Ten całkiem zwykły temat

 

nasza pani zaczęła od

 

przeczytania nam

 

niezwykłej bajki

 

„O trzech świnkach”.

 

 

 

 

 

 

 

 

Mówiliśmy też dużo

 

o powstawaniu domów od

 

projektu do wprowadzenia się,

 

o zawodach wykonywanych przy

 

budowaniu domów. 

 

Dyskutowaliśmy o rodzajach

 

budownictwa, miejscach,

 

w których mieszkają ludzie na

 

innych kontynentach i o tym,

 

w jakich domach mieszkają

 

zwierzęta.